Ndingayisebenzisa njani Ikiti yeMaski yoHlobo 1?

Nceda uphathe ifiltha yemaski yakho ngononophelo! Xa uyihlamba, ungayishwabanisi. Vele ugalele amanzi ashushu (iqondo lobushushu elingu 60 degrees) phezu kwayo uze uyiyeke izivuzele ukuze yome.

Usenokufumana iikiti ezintathu zemaski eziphinda zisetyenziswe – zanele ukuba uzihlambe uze ubulale iintsholongwane kwezo uzisebenzisileyo. Ikiti iquka:

  • Imaski eyalekwe kabini ngepoliyesta, KUNYE,
  • Nomaleko wangaphakathi owenziwe nge-nanofiber ekumgangatho ophezulu ofikelela imilinganiselo yezempilo yemaski eluHlobo 1.

Imaski yelaphu ingasetyenziswa kaninzi. I-nanofiber engaphakathi imelwe itshintshwe emva kokusetyenziswa kangangeentsuku ezilishumi. I-COVID-19 ihamba ngamachaphaza. Njengayo nayiphi imask yoHlobo 1, okanye yoHlobo II, le maski iza kuwathintela ukuba aphume amachaphaza anale ntsholongwane, kodwa ayisebenzi kakuhle njenge maski yokuphefumla ye-N95.

Ndimele ndiyisebenzise nini le mask?

  • Sebenzisa le maski nanini na unxibe imaski yoHlobo 1 (jonga uluhlu lwezinto omawuzenze mayela ne-PPE).
  • Ukuba kufuneka usebenzise imaski yoHlobo II kodwa awunayo, le maski iza kunika uhlobo lokhuseleko oluphantse lufane nayo.
  • Ikwafanelekile ukuba isetyenziswe nazizigulana ezine-COVI-19 – kodwa sicebisa ukuba uyigcinele ukuba uyisebenzise uze unike izigulana imaski  yezonyango yoHlobo 1 ecocekileyo kutyelelo ngalunye.

Ndiyicoca ndize ndizibulale njani iintsholongwane kwimaski?

Ekupheleni kosuku ngalunye:

  • Khupha umaleko ongaphakathi.
  • Bulala iintsholongwane kwimaski yelaphu nakumaleko ongaphakathi ngokugalela amanzi abilayo kuzo. Emva koko ungazihlamba ngesandla okanye kumatshini wokuhlamba iimpahla, kodwa ungayihlambi ifiltha.
  • Hlamba izandla zakho wakugqiba.

Bulala iintsholongwane – uze uyicoce!

  • BULALA IINTSHOLONGWANE  UKUCOCA kwenza ibe nevumba elitsha.
  • Soloko unxiba uze ukhulule imaski ngendlela oyalelwe ngayo.

Our South African heroes! Our army of the BRAVE! Thank you for your giant hearts and your commitment to community. You inspire us all, and we are so very lucky to have you in our communities and in our homes. When times feel tough, remember that you have the country standing behind you, rooting for your success.